Sơri vô web game socnhi.com – chưa biết chữ (_ _!)Lúc này Sơri chưa biết chữ – chỉ nhớ vị trí nút để vào web =))

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Esport Khác: http://guidegame.net/esport

Nguồn: https://guidegame.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *