Nhạc AOE I – Đế chế I(mũ xanh) | bản đầy đủTất cả bản nhạc của Age Of Empires: The Rise of Rome
Danh sách bài hát:
00:00 – Nhạc Mở đầu
00:42 – Nhạc 1 (Tango Alpha Bravo)
03:41 – Nhạc 2 (Polyester Jammy)
06:01 – Nhạc 3 (aka Hyman’s Wrath)
08:42 – Nhạc 4 (aka Slow and Spacious Mix)
11:34 – Nhạc 5 (aka Mean)
14:52 – Nhạc 6 (Medieval Melody Mix)
17:58 – Nhạc 7 (aka Sh’Washa)
20:59 – Nhạc 8 (aka Crawly)
24:19 – Nhạc 9 (Fretless Salsa Mix)
27:00 – Nhạc 10 (Bigelow’s Bungalow)
30:01 – Nhạc thua
30:54 – Nhạc thắng

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Thủ Thuật Khác: http://guidegame.net/thu-thuat

Nguồn: https://guidegame.net/

23 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *