MuOnline Test Speed Magic gamethuvn netCác phiên bản đã phát triển : 0.97 – 1.0L – SS1 – SS3 – SS4 – SS6 – SS6 – SS10
Tên thường gọi : MU Hà Nội, MU Bá Vương, Mu Thần Long, MU Phục Hưng, MU Hoàn Mỹ, MU Thiên Mệnh, MU Vương Quyền
Xây dựng và phát triển bởi nhóm MU Hà Nội từ năm 2003.

MuOnline, Gamethuvn.net

Xem Thêm Bài Viết Esport Khác: http://guidegame.net/esport

Nguồn: https://guidegame.net/

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt QC [X]