MuOnline Gamethuvn.net 2003 – 2016Các phiên bản đã phát triển : 0.97 – 1.0L – SS1 – SS3 – SS4 – SS6 – SS6 – SS10
Tên thường gọi : MU Hà Nội, MU Bá Vương, Mu Thần Long, MU Phục Hưng, MU Hoàn Mỹ, MU Thiên Mệnh, MU Vương Quyền
Xây dựng và phát triển bởi nhóm MU Hà Nội từ năm 2003.

muonline, mu viet nam, gamethuvn.net

Xem Thêm Bài Viết Esport Khác: http://guidegame.net/esport

Nguồn: https://guidegame.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *