Lesson 9 – Bay Cao Việt Nam | Summer 2020 Bootcamp STEAM for VietnamLink trang STEAM for Vietnam Live:

Khi phụ huynh và con khi sử dụng phần mềm STEAM for Vietnam Live, xin vui lòng làm theo các bước hướng dẫn dưới đây:
– Bước 1: truy cập vào địa chỉ
– Bước 2: đăng nhập vào phần mềm với tên đăng nhập và mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống LMS
– Bước 3: xem video hướng dẫn tại để tìm hiểu về cách sử dụng phần mềm STEAM for Vietnam Live


Đây là một sản phẩm trí tuệ có bản quyền thuộc về STEAM for Vietnam. Các bên chỉ được sử dụng với mục đích học tập, nghiên cứu, và không được quyền sử dụng sản phẩm này nhằm mục đích thu lợi nhuận dù trực tiếp hay gián tiếp.

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Esport Khác: http://guidegame.net/esport

Nguồn: https://guidegame.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *