Hình ảnh Riot đang làm việc chăm chỉ để sửa lỗi Client, Suy nghĩ của Pro người thường không thể hiểuHình ảnh Riot đang làm việc chăm chỉ để sửa lỗi Client, Suy nghĩ của Pro người thường không thể hiểu – Khi Cao Thủ Stream có gì Hot #1236
——————–
✦ Liên hệ quảng cáo/Business inquiries:
——————–
✦ Link Nhạc:
♫ Unknown Brain – Say Goodbye (ft. Marvin Divine) [NCS Release].mp3
♫ Acejax feat. Danilyon – By My Side [NCS Release].mp3
♫ PatrickReza – Choices [NCS Release].mp3
✦ Outtro:
♫ PatrickReza – Choices [NCS Release].mp3
✦ Xin cảm ơn Twitch.tv Streams:
❤ LEC:
❤ ChimpNA:
❤ KatEvolved:
❤ LLStylish:
❤ Masayoshi:
❤ Tarzan:
❤ Pijack:
❤ Rush:
❤ Shyanna:
❤ Azzapp:
❤ Paresz:
❤ LCS:
❤ KiNG_Nidhogg:
❤ Deft:
——————–
● THANKS FOR WATCHING! ●

Hình ảnh Riot đang làm, việc chăm chỉ để sửa lỗi Client, Hình ảnh Riot đang làm việc chăm chỉ để sửa lỗi Client, Suy nghĩ của Pro, Suy nghĩ của Pro người thường không thể hiểu nổi, Cao Thủ, Cao Thủ Stream, Khi Cao Thủ Stream có gì Hot,#1236, Super Montage, Super Montage LOL, Super Montage LOL – Highlights

Xem Thêm Bài Viết Review Khác: http://guidegame.net/review

Nguồn: https://guidegame.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *